Expertise op het gebied van veiligheid en beveiliging
Advies
Meer informatie
Ontruimingsalarminstallaties
Noodverlichting
Besturingspanelen
Brandmeldinstallaties
Blussystemen
Beveiligingssystemen
Gasdetectie
Terug naar overzicht

Advies

Veiligheid en beveiliging zijn specialismen. Iedere combinatie van gebouw en gebruikers vraagt om specifieke oplossingen. Het advieswerk begint met een inventarisatie van de risico’s in de bestaande situatie. De verdere werkzaamheden bestaan onder andere uit systeemontwerp, systeemkeuze en de begeleiding van de uitvoering.

 

De kwaliteit van veiligheid en beveiliging wordt bepaald door effectiviteit waarmee risico’s worden beperkt. Goed advies is daarbij onontbeerlijk.

Aanbieders van Advies

Link: 544

Ontruimingsalarminstallaties

Een ontruimingsinstallatie is een hulpmiddel bij een calamiteit en dient om een ontruiming van een gebouw snel en ordelijk te laten verlopen. Door middel van vooraf opgenomen berichten of middels een microfoon is het mogelijk om gerichte informatie over de calamiteit en de vluchtmogelijkheden te geven.

Gesproken boodschappen zijn het meest effectief om een ontruiming in gang te zetten.

Aanbieders van ontruimingsalarminstallaties

Noodverlichting

Noodverlichting is ontworpen om bij een stroomstoring een gebouw veilig te kunnen verlaten. Het stelt mensen in staat risicovolle processen veilig te beëindigen, zich te oriënteren op hun omgeving en de weg naar de dichtstbijzijnde nooduitgang te vinden. Noodverlichting helpt paniek te voorkomen.

Met een goede noodverlichtingsinstallatie wordt de vluchtcapaciteit van een gebouw optimaal benut.

Aanbieders van noodverlichting

Besturingspanelen

Besturingspanelen maken in één oogopslag signalering van brand of inbraak zichtbaar of leveren controle op aspecten als aanwezigheid, toegang, verlichting en zonwering. Daarnaast worden deze panelen ingezet bij de bediening en het beheer van elektrisch of mechanisch aangestuurde processen.

 

Besturingspanelen bieden een meld- en bedieningsfunctie en bieden gebruikers en hulpverleners een schat aan informatie.

Aanbieders van besturingspanelen

Brandmeldinstallaties

Een brandmeldinstallatie is een alarmsysteem gericht op het detecteren van brand en het initiëren van een ontruiming. Het bestaat uit een samenstel van onderdelen, waaronder rookmelders en handmelders. Ook kan de installatie een alarmering verzorgen bij meldkamers, zoals de brandweer.

Een goede brandmeldinstallatie signaleert brand in een vroeg stadium, zodat snel de juiste actie kan worden genomen.

Aanbieders van brandmeldinstallaties

Blussystemen

Afhankelijk van de specifieke risico’s en kenmerken van een ruimte of object wordt een geschikt blussysteem gekozen. Automatische blussystemen worden ingeschakeld op het moment dat een brand wordt gedetecteerd. Watermistsystemen, bijvoorbeeld, blussen brand door op hoge snelheid een fijne watermist af te geven. Handblusmiddelen worden ingezet om beginnende brand in de kiem te smoren.

De juiste blussystemen op de juiste plek beschermen personen en vitale bedrijfsprocessen.

Aanbieders van blussystemen

Beveiligingssystemen

Bij calamiteiten is het van belang om te weten wie er in het gebouw aanwezig zijn. Toegangscontrolesystemen, camerabewaking en inbraakalarmsystemen voorkomen dat niet-geautoriseerde personen zich toegang verschaffen tot besloten gebieden. Aanwezigheid van personeel en bezoekers wordt geregistreerd. In het geval van een calamiteit wordt de evacuatie van alle aanwezigen gefaciliteerd.

 

Veiligheid van mensen en beveiliging van bezittingen gaan hand in hand.

Aanbieders van beveiligingssystemen

Gasdetectie

Systemen voor gasdetectie worden ingezet bij het werken met of vervoeren van gevaarlijke stoffen. Zo kunnen personen worden beschermd en de risico’s die hierbij komen kijken tot een minimum worden gereduceerd. Afhankelijk van de toepassing kan stationaire of mobiele apparatuur worden ingezet.

Om bescherming te kunnen bieden tegen explosieve of toxische stoffen is goede gasdetectie onontbeerlijk.

Aanbieders van gasdetectie